Діагностика

 В кабінетах функціональної діагностики проводяться наступні методи досліджень:

 • електрокардіографія з комп'ютерним аналізом результатів досліджень;
 • електрокардіографічне дослідження до і після дозованої ходьби по теренкуру;
 • електрокардіографія для оцінки стану коронарного кровообігу і серцевої діяльності до і після виконання дозованого навантаження на тредмілі;
 • добове (холтерівське) моніторування ЕКГ;
 • добове (холтерівське) моніторування артеріального тиску;
 • реоенцефалографія;
 • дослідження центральної гемодинаміки;
 • реовазографія верхніх та нижніх кінцівок;
 • кардіоінтервалографія для оцінки стану адаптаційнопристосу-вальних механізмів вегетативної нервової системи;

 

В біохімічниій лабораторії проводяться наступні методи досліджень:

 • визначення протромбінового індексу по Квіку;
 • час рекальцифікації плазми;
 • толерантність плазми до гепарину;
 • фібриноген;
 • фібриноген "В";
 • фібринолітична активність;
 • етаноловий тест;
 • тромботест;
 • час кровотечі по Фуке;
 • визначення кількості тромбоцитів у крові;
 • визначення протромбінового індексу в периферичній крові;
 • АЧР (активований час рекальцифікації);
 • визначення гематокриту – Ht.;
 • загальний білок;
 • сечовина крові і сечі;
 • залишковий азот по сечовині;
 • визначення креатину крові і сечі;
 • визначення кліренсу по ендогенному креатиніну;
 • тімолова проба;
 • визначення сечової кислоти;
 • альбуміни/глобуліни (коефіцієнт співвідношення);
 • визначення білкових фракцій методом осадження через буферні розчини;
 • загальний холестерин;
 • Бета-ЛПП ЛПНЩ;
 • Пре- ВЛП ЛПДНЩ;
 • Альфа ЛП ЛПВЩ;
 • тригліцериди;
 • хіломікрони;
 • коефіціент атерогенності;
 • визначення глюкози в крові і сечі;
 • визначення цукрових кривих при навантаженні глюкозою (глюкозурочний профіль, толерантність до глюкози);
 • сіалова кислоти;
 • ацетон сечі;
 • визначення загального білірубіна та його фракції;
 • визначення активності трансаміназ АлАТ і АсАТ;
 • визначення коефіцієнта Де-Рітіса;
 • визначення активності амілази крові і сечі ;
 • визначення лужної фосфатози;
 • визначення CRP – реакція преципітації;
 • визначення ревматоїдного фактора;
 • визначення антистрептолізіна – О (ASLO);

 

В клініко-діагностичні лабораторії проводяться наступні методи досліджень:

 • визначення гемоглобіну;
 • визначення кількості еритроцитів;
 • визначення кількості лейкоцитів;
 • ШОЕ;
 • підрахунок лейкоцитарної формули;
 • визначення згортання крові;
 • визначення кількості тромбоцитів (підрахунок в мазковій крові);
 • визначення питомої ваги сечі;
 • визначення кольлору, прозорості сечі;
 • реакція сечі;
 • глюкоза сечі;
 • жовчні пігменти в сечі;
 • визначення білку в сечі;
 • мікроскопія сечового осаду;
 • дослідження сечі по Зимницькому;
 • дослідження сечі по методиці ФАЖ;
 • визначення китонових тіл в сечі;
 • дослідження сечі по Нечипоренко;
 • дослідження калу на яйця глист;
 • дослідження калу на приховану кров (бензидинова проба);

Печать E-mail

Галерея Санаторий Карпати лечение 02